Tiedotejakelu

Kun tiedote on laadittu, on aika lähettää se maailmalle. Tiedotteen voi toimittaa medioille joko suoraan sähköpostista tai tiedotejakelupalvelua hyödyntäen – pääasia on, että viesti lähetetään oikeille toimittajille ja oikeaan aikaan.

Tämän moduulin käytyäsi tiedät, keitä toimittajia teidän kannattaa tavoitella ja miten tiedotteen lähetysajankohta valitaan.